Helios luchtverdeling

Helios logoVriendelijke vormen, hoogwaardige techniek en praktisch gebruik zijn kenmerkende voordelen van de Helios luchtverdelingsproducten. Het programma omvat o.a.:

  • Afvoerelementen
  • Voorzet-filterelementen
  • Inschuif-geluiddempers
  • Ventilatieventielen
  • Buitenlucht-instroomelementen
  • Ventilatieroosters

 

Helios afvoerelement AE - luchtverdelingAfvoerelementen

Afvoerelementen zijn in moderne centrale afzuigsystemen naast de ventilator de basis van een optimale werking. Door de uitvoering met variërende luchtvolumestromen of met tijd-, bewegings- en vochtsturing voldoen de innovatieve afzuigelementen AE van Helios volkomen aan deze eisen.

 

Helios voorzet-filterelement ABV - luchtverdelingVoorzet-filterelementen

Voorzet-filterelementen verhinderen vet- en stofafzetting op afzuig-elementen en ventilatieventielen, en ook in het kokersysteem. Eenvoudig en goedkoop.

 

Helios inschuif-geluiddemper ETS - luchtverdelingInschuif-geluiddempers

Inschuif-geluiddempers reduceren de geluidbijdrage van het kokersysteem en de doorgifte van de ene wooneenheid naar de andere.

 

Helios ventilatieventiel MTVA - luchtverdelingVentilatieventielen

Conventionele ventilatieventielen voor af- en aanvoer zijn zeer geschikt voor elke toepassing in bedrijf en industrie.

 

Buitenlucht-instroomelementen

Helios buitenlucht instroomelement ALEF - luchtverdelingEen gecontroleerde aanvoer van buitenlucht is absoluut noodzakelijk voor een ventilatie die voldoet aan de Energie-SpaarWetgeving. Een planmatige, aan de norm voldoende luchtstroming wordt het beste met buitenlucht-elementen verkregen.

 

Vragen ?

Bel ons

0320 - 28 61 81

 

 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.
Anti-spam vraag: Hoeveel vingers zitten er aan 1 hand?
Naam:
Email: